Ďakujem pekne.

A teraz dávam slovo spravodajcovi, predsedovi navrhnutého gestorského výboru, ktorým je pán poslanec Jozef Kollár, aby nás informoval vo svojom úvodnom slove alebo oboznámil s úvodnou spravodajskou informáciou, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok