Ďakujem pekne. O probléme, na ktorý upozornili páni poslanci a vlastne všetci, ktorí vystupovali, a na ktorý upozorňuje aj ZMOS, vieme, na druhej strane chcem povedať, že ani dnešný stav nepovažujem za dobrý a normálny. Najlepšie o tom svedčí, aká veľká je disproporcia pri zdanení nehnuteľností fyzických osôb a právnických osôb, skutočnosť, že ak by to išlo z rôznych násobkov, ktoré sú dnes, lebo dnes to môže ísť až do 40-násobku, na 5-násobok a nepohli by sa vôbec dane z nehnuteľností pre fyzické osoby, tak by ten výpadok bol 150 mil. eur. Toto číslo svedčí o tom, aká veľká je disproporcia medzi úrovňou dane z nehnuteľností u fyzických osôb, najmä u bytov a domov, a u nehnuteľností, ktoré sa používajú na podnikateľské účely.

Chcem, túto situáciu nepovažujeme za ani dobrú, ani udržateľnú. Aj z hľadiska toho, že ak chcem zlepšovať podmienky pre rast ekonomiky, pre vznik nových pracovných príležitostí, tak jednoducho takáto disproporcia nie je dobrá. Naviac sa to naozaj, ako priznal, nakoniec aj priznali kolegovia z opozície, neviem presne povedať v koľkých, ale nie sú to výnimočné prípady, možno v niekoľko desiatkach, stovkách prípadov dochádza až k zneužívaniu postavenia, resp. tej voľnosti, resp. tých príliš široko roztvorených nožníc na, až by som povedal, často prohibitívne alebo čisto subjektívne stanovované sadzby týchto daní.

Chcem len povedať, že keďže ten problém vnímam, aj so ZMOS-om sme sa dohodli, že tú analýzu, ktorú nám poslali, ako ste citovali, ale až po predložení tohto zákona, budeme ju analyzovať, ten ich materiál, a v priebehu vlastne tých týždňov, ktoré sú pred nami v súvislosti s tým, že je to len v prvom čítaní, tak budeme o tomto probléme diskutovať a môžme ho modifikovať, ten návrh, tak, aby nemal až také dôsledky, na aké ZMOS upozorňuje, ale aby zároveň sa riešila tá disproporcia, ktorá tam dnes evidentne je a s ktorou niečo robiť treba.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok