Potom? Dobre.

Nech sa páči, pán poslanec Faič.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok