Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu.

Prosím pána poslanca Federiča, aby z poverenia výboru informoval Národnú radu o stanovisku k predloženému návrhu zákona. Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok