Ďakujem pekne. Na pána kolegu Goliana nebudem ani reagovať, lebo si myslím, že to za reakciu nestojí.

Ale chcem oceniť vystúpenie a stanovisko pána poslanca Stanka. Skutočne budem rád, ak vláda pristúpi ku kompenzácii, likvidácii alebo zrušeniu červenej nafty tým, že zruší daň z pôdy. Slovenskí poľnohospodári sú jediní, ktorí platia daň z výrobného prostriedku, a ak k tomu kroku pristúpite a bude to vykompenzované, tak potom má opodstatnenie aj to, že zrušíte spotrebnú daň a sa zníži počet colníkov, lebo administratíva je náročná, a takisto sa aj zníži administratíva pri vypočítaní a kontrole daní z nehnuteľností alebo daní z pozemkov. Čiže ak k tomu pristúpite a to sa udeje, tak, pán kolega Stanko, dávam vám slovo, že vás pozvem na najlepšie víno, aké tu je.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok