Pán predseda, prosím, dajte o tom hlasovať. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok