... už tiež vyzvala na rešpektovanie pravidiel materinského jazyka žiakov na národnostných školách.

Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok