Ďakujem. Pán poslanec Záhumenský, nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok