Pán predsedajúci, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada uvedený návrh zákona ako celok s odporučením gestorského výboru schváli.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok