Keďže sme hlasovali o bode zo spoločnej správy, ako aj o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave... Pardon. Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu a doplňujúcom návrhu pána poslanca Markoviča. Ospravedlňujem sa.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok