Prítomných 134, za 82, proti 1, zdržalo sa 51.

Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

Ďakujem pekne.

Budeme pokračovať v prerušenej rozprave k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (tlač 96).

Nech sa páči, pán podpredseda vlády, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Pán poslanec Marcinčin, nech sa páči miesto pre spravodajcov. A ako jediný ústne sa prihlásil pán poslanec Záhumenský.

Ešte predtým pán poslanec Novotný, predpokladám, že výbor chcete zvolať. Nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok