Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o pridelení tohto návrhu zákona výborom, určenie gestorského výboru a takisto aj lehôt pre jednotlivé výbory.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok