Ďakujem, prosím, pán predseda, otvorte rozpravu v treťom čítaní. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok