Ďakujem. Tým sme hlasovali o všetkých podaných návrhoch. Keďže sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce návrhy, predkladám návrh na skrátené lehoty na postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania.

Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok