Ďakujem pekne. Ako posledný v rozprave vystúpil pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška a podal pozmeňujúci návrh.

Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto podanom návrhu. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok