Dobre, ďakujem pekne. Ak mi dovolíte, tak by som pokračoval. Ak mi dovolíte, tak by som pokračoval, ďakujem pekne. Prvý vystúpil s pozmeňujúcim návrhom v rozprave pán poslanec Martin Fronc a podal pozmeňujúci návrh, ktorý máte rozdaný pred sebou. Uvedený návrh napriek uplatnenej námietke pána poslanca Jarjabka o podpise neexistujúceho poslanca Eduard Martin spĺňa požiadavku podania 15 poslancami v súlade s rokovacím poriadkom.

Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok