Ďakujem. Prezentujme sa a hlasujme o pridelení návrhu výborom, určení gestorského výboru, ako aj určenie jednotlivých lehôt pre výbory a gestorský výbor.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok