Prítomných 135, za 132, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

Konštatujem, že národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 94).

Prosím pána poslanca Ondreja Mateja, aby ako spravodajca z navrhnutého gestorského výboru pre financie a rozpočet uviedol jednotlivé hlasovania a poprípade doniesol aj svoju kartu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok