Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť tento vládny návrh zákona výborom, ako aj určiť lehotu pre výbory a gestorský výbor Národnej rady.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok