Vážený pán predsedajúci, ďakujem ešte raz za slovo.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, ministerstvo financií predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Dávam do pozornosti, že tento zákon bol vypracovaný znovu ako iniciatívny mimo legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

Jadrom predloženej novely zákona je zrušenie daňového zvýhodnenia plynového oleja, tzv. červenej nafty. Predkladatelia v dôvodovej správe vyčíslujú pozitívny vplyv na štátny rozpočet v roku 2011 vo výške zhruba 92 mil. eur, potom 94 a postupne v ďalších rokoch sú to ďalšie 2 až 3 mil. eur ročne. Čiže z tohto pohľadu možno návrh novely zákona hodnotiť pozitívne.

Zároveň však návrh zákona predpokladá, že bude mať vplyv na právnické osoby alebo na fyzické osoby, ktoré sú evidované ako užívateľské podniky, ako obchodníci s minerálnym olejom. Jedná sa o daňové subjekty, ktoré požívali daňovo zvýhodnený minerálny olej ako palivo alebo ako pohonnú látku na pohon. Jedná sa konkrétne o koľajové vozidlá v železničnej doprave, strojov používaných výlučne na práce výrobnej povahy, napríklad v poľnohospodárstve, alebo stacionárnych motorov v stacionárnych zariadeniach. Tu sa celkovo odhaduje, že vplyv bude mať zhruba nejaký negatívny dopad na 4-tisíc subjektov. V prípade minerálneho oleja LPG sa počet dotknutých podnikateľských subjektov v doložke vplyvov nespresňuje a konštatuje sa, že nie je známy.

Prečo som sa vlastne prihlásil do tejto rozpravy? Nechcem sa bližšie vyjadrovať k tým cenovým dopadom, lebo pokiaľ ste sledovali ten zákon a prečítali ste si ho, je tam jednoznačne uvedené, aký je finančný dopad na verejné financie, ale aj ten negatívny dopad na podnikateľské subjekty.

Problém je v tom, že Európska komisia len pred niekoľkými mesiacmi povolila Slovenskej republike používať tzv. červenú naftu až do konca roku 2012. Čiže nedávno sme konečne získali tento súhlas a už ho ministerstvo financií dobrovoľne likviduje. To znamená, že ministerstvo financií sa dobrovoľne vzdalo na najbližšie dva roky možnosti pomôcť slovenským poľnohospodárom, ktorí sú už aj tak znevýhodnení oproti farmárom z okolitých členských štátov, vo forme dotácie na produkčnú jednotku, resp. ktorí musia stále čeliť a vysporadúvať sa s dôsledkami vlaňajšej cenovej a odbytovej krízy. A miesto toho, aby sa vláda mohla, pomohla poľnohospodárom vysporiadať sa s tohtoročnou nepriazňou počasia a rozsiahlymi povodňami, vráža poľnohospodárskej prvovýrobe ďalší klinec vo forme zrušenia zvýhodnení na červenú naftu.

Áno, zdôvodňujete, že potrebujete do štátneho rozpočtu 92 mil. korún, ale ja si myslím, že tieto peniaze sa dajú zarobiť aj iným spôsobom, stačí korigovať len dve nezmyselné vyjadrenia dvoch predstaviteľov vlády za posledné týždne a ušetrí sa v podstate viac. Konkrétne myslím na zrušenie PPP projektov v okolí Žiliny pánom ministrom dopravy, pánom Figeľom, kde len penále z tohto zrušenia budú viac ako 86 mil. eur. Táto informácia je verejne známa. A takisto rozhodnutie pani premiérky o likvidácii NADSME, ktoré bude daňových poplatníkov stáť viac ako 200 mil. eur. Čiže stačí len, aby vláda nedávala takéto negatívne signály, prehnané informácie, a len týmito dvomi opatreniami sa ušetrí do štátneho rozpočtu viac ako štvrť miliardy euro.

Dámy a páni, toto sú skutočnosti, ktoré má nútia konštatovať, že znovu tento zákon nemôžem pokladať za zákon správny. Nevyužívame možnosť dvojročného čerpania daňového zvýhodnenia červenej nafty. Dávame poľnohospodárskej prvovýrobe ďalší klinec do toho umieračika, preto sa nemôžem s predmetným zákonom návrhu stotožniť.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok