134 prítomných, 75 za, 23 proti, 34 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Návrh sme postúpili do druhého čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok