Ďakujem, pán minister.

Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslankyni Zuzane Aštaryovej. Pani spravodajkyňa, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok