Ďakujem. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť v rozprave? Nie. Ďakujem pekne. Pán spravodajca? Nie. Teda prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pristúpime k ďalšiemu prvému čítaniu, a to o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 95).

Nech sa páči, pán minister Mikloš, môžte tento vládny návrh zákona uviesť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok