Ďakujem za faktické poznámky. Pani kolegyňa Vaľová, ja súhlasím s tým, čo ste povedali. Dlhodobo sme tu presviedčaní o tom, že hlavne v prípade druhého piliera ide o zodpovednosť občanov, ktorých chceme prinútiť k tomu, aby si sporili na druhý pilier, teda na svoj dôchodok. Ale presne také isté sporenie a starostlivosť a zodpovednosť o svoju budúcnosť je v prípade tretieho piliera, kde im v podstate tú možnosť obmedzujeme týmto návrhom zákona, takže s tými slovami, ktoré ste povedali, plne súhlasím.

Pán kolega Slafkovský, ako áno, s tým, čo ste povedali sa dá súhlasiť, ale na druhej strane si potom postavme otázku troška inak. Ak hovoríme, že existujú v systéme neefektívne vynaložené náklady, ktoré treba nejakým spôsobom eliminovať, to neznamená, že zruším celú odpočítateľnú položku a jednoducho budem tvrdiť, že akonáhle sa mi to nebude premietať do nákladov, tak budem žiadať vyššiu kvalitu od školiacich organizácií. Toto si myslím, že absolútne nie je pravda a treba ten systém dotiahnuť do lepšieho stavu, ako je dnes, s tým sa dá súhlasiť, ale táto cesta rozhodne tou cestou nie je.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok