Ďakujem pekne. Tá debata o odpočítateľnej položke z daní z príjmov predovšetkým pri zdravotníckych pracovníkoch je skutočne debatou, ktorá si asi zaslúži väčšiu pozornosť. Ale je jedna vážna vec, ktorá funguje dnes, a to, že do nákladov si môžu započítať zdravotníci aj hotel, aj cenu prednášky, aj cestu, aj neefektívne vynaložené náklady, aj to, že sa na tej prednáške vôbec nezúčastnili, len vykážu náklady. Akonáhle toto nebudú môcť uplatňovať, tak stúpne požiadavka od zdravotníkov na kvalitu prednášok, na to, aby keď už do toho svoje peniaze dajú, aby aj dostali kvalitnú spätnú väzbu a poklesne kongresová turistika, ktorá je v rámci nielen Slovenska, ale v rámci Európy v zdravotníctve veľmi bohato uplatňovaná. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok