Pán poslanec Burian bol jediný prihlásený do rozpravy písomne, a preto sa pýtam teraz, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Pán poslanec Kažimír, pán poslanec Petrák. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Slovo má pán poslanec Peter Kažimír, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok