Ďakujem. Ja som počúval frázu "neopodstatnené výnimky a zvýhodnenia" a trošku som sa pozastavil pri tom, možno toto by malo byť skôr dočasné opatrenie. Pretože ak si šetrím násobne viac ako iný do druhého piliera, tak je to v poriadku. Vtedy nejde o neopodstatnené výnimky a zvýhodnenia oproti tým sociálne slabým. Ale ak si chcem šetriť do tretieho piliera rádovo omnoho menej peňazí a sú to súkromné úspory, nie je to štátny paternalizmus, je to súkromná sféra, tam hovoríme o neopodstatnenom zvýhodnení, to mi veľmi nejde dokopy. Takmer by som mal pocit, že viaceré z týchto nástrojov by mohli byť dočasné a možno radšej by sme mohli zvoliť jednoduchšiu cestu vyššieho DPH alebo iného opatrenia. Pretože pravicová vláda, ktorá hovorí, že súkromné sporenie je neopodstatnené zvýhodňovanie, ale štátom nútený druhý pilier násobne viac než u sociálne slabších je v poriadku, to sa mi zdá skôr paternalistické než v poriadku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok