Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Milé poslankyne, milí poslanci, nedá mi nezareagovať veľmi krátko len na túto diskusiu, lebo o jednom zákone sa tu rozprúdila diskusia veľmi závažná. Ja som uvítal a bol som milo prekvapený, že keď pán Paška začal svoje vystúpenie, že sa v tomto pléne schyľuje na lepšie časy. Lebo je prirodzené, že sa tu stretávajú dva pohľady, jeden ľavicový, druhý pravicový, ako riadiť štát aj v oblasti ekonomiky a hlavne v oblasti ekonomiky, že jedni preferujú ísť možno cestou vyššieho zadlžovania, mysliac si, že tým pomôžu zvýšiť domáci dopyt, že sa zabezpečí väčší prílev investície. A je na druhej strane prirodzené, že my na tej pravej strane spektra presadzujeme to, aby ten deficit proste jednoducho bol pod kontrolou, bol zodpovedný a aby sa nám do budúcnosti nikdy nevymykal z rúk. Je to úplne prirodzené aj štandardné a správne viesť takýto dialóg, takúto diskusiu.

Ja ale chcem pripomenúť možno ako mladší človek, že neviem, či je správne a my by sme mali ako poslanci Národnej rady, aj táto inštitúcia, možno byť príkladom, a som presvedčený, že by sme mali byť príkladom, no dakedy sa tá spotreba diala len v oblastiach nevyhnutných, dom, auto, tie veci, ktoré proste jednoducho si ten mladý človek nemôže hneď, hneď zabezpečiť. Ale čoho sme dneska svedkom, čomu sme podľahli celoeurópsky, možno celoslovensky, celosvetovo? No dneska si už požičiavame aj na dovolenku. Ja preto chcem sa spýtať, že či si myslíme, že podnecovať neustále zadlžovanie a žitie nad pomery je to správne.

Ale aby som nehovoril dlho, pán Paška, pán poslanec Paška položil tri otázky: prečo zdražujeme, prečo reštrikcie a prečo uťahujeme štátny rozpočet? No preto, lebo vy ste tu štyri roky šafárili, lebo vy ste tu štyri roky žili nad pomery a vy ste tu štyri roky tunelovali štátny rozpočet.

A posledná vec, ktorú si dovolím pripomenúť, je, že mali by sme na tejto pôde nezabúdať na historické fakty. Pán Paška, pán poslanec Paška hovoril o tom, že sa sem, budem citovať, "vracajú ako bumerang tí istí ľudia, ktorí v rokoch 2002 - 2006 spôsobili rozvrat". No, títo ľudia, a ja sa ku nim rád hlásim a som na to hrdý, sme vám odovzdávali Slovenskú republiku ako tiger Európy a vy ste nám ju po štyroch rokoch vrátili chudobnú ako kostolnú myš.

Ďakujem pekne, a preto tento zákon aj ďalšie podporím.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok