Ďakujem pekne. Prihlásil sa niekto s faktickou poznámkou? Nie. Uzatváram možnosť faktických poznámok. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok