Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád na margo vystúpenia pána poslanca Pašku zdôraznil fakt, že tento návrh zákona je ďalším dôkazom obrovského podvodu na voličoch, ktorého sa dopúšťajú vládne strany. Predovšetkým preto, lebo niet žiadnych pochýb, že sa rozhodli, že potrebnú konsolidáciu verejných financií, áno, potrebnú, potrebnú aj podľa nás, majú v plnej miere zaplatiť občania, a to najmä alebo aj občania s najnižšími príjmami, ktorí sú v najhoršej sociálnej situácii, mladé rodiny, rodiny s deťmi, dôchodcovia a podobne.

Hovorím o kolosálnom podvode najmä preto, lebo tento návrh zákona je v príkrom rozpore s politickými záväzkami, ktoré lídri alebo vysokí predstavitelia súčasných vládnych strán dali verejnosti pred voľbami, keď hovorili o tom, že nebudú musieť zvyšovať dane, a to hovorili v súvislosti s tým, že bude treba konsolidovať verejné financie, keďže Slovensko sa podľa nich vydalo na grécku cestu. Znamená to, že už pred voľbami si terajší vládni predstavitelia presne uvedomovali, v akej situácii verejné financie sú, mali o nich dostatočné informácie a zároveň ubezpečovali ľudí, že nebudú musieť túto situáciu riešiť zvyšovaním daní. Tento návrh zákona je dôkazom toho, že táto vládna koalícia vyhrala vďaka podvodu na voličoch a občanoch Slovenskej republiky.

A pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, musím opäť zdôrazniť, ako som to už v tomto parlamente urobil, že historicky najvyšší deficit verejných financií, schodok štátneho rozpočtu zaznamenali Dzurindove vlády a Ficove ho znižovali.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok