Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Paška, vo vašom vtipnom ideologickom príspevku ma zaujalo zopár vecí. Najmä tá pasáž o velebení štátneho vlastníctva. Doslova ste povedali, že vraj súčasná vláda sa bojí konkurencie štátu. Vašimi slovami, nuž chcem vám pripomenúť, že za vašej vlády ste sa jej ozaj nebáli, tejto údajnej konkurencie štátu, a videli sme to v štátnych podnikoch, ako ste hospodárili v lesoch, na Cargu, ako ste hospodárili na letisku. A Cargo a letisko sú krásne príklady, kedy z ideologických dôvodov ste odmietli prísun peňazí na Slovensko, ktoré by išli do štátneho rozpočtu, a zlým hospodárením a zlým gazdovaním vašich nominantov ste docielili stav, kedy sa občania Slovenska museli skladať na sanáciu týchto podnikov. Takže to je výsledok vášho štátneho vlastníctva, vášho gazdovania.

Tiež ma zaujali poznámky o údajnej spolitizácie odborov. Nuž, pán poslanec, chcem vám pripomenúť, že je to vaša strana, ktorá podpísala dohodu s Konfederáciou odborových zväzov, a je to vaša strana, ktorá sa nehanbí zneužívať odbory na svoje politické ciele.

A keď, pán poslanec, do tretice hovoríte o akomsi úbohom stave Slovenska, chcem vám pripomenúť, že bola to vaša strana, ktorá bola rozhodujúcou vládnou silou v minulom období, a strana, ktorá doviedla Slovensko na pokraj štátneho bankrotu vo verejných financiách, doviedla Slovensko ku prázdnej štátnej kase, k rekordným regionálnym rozdielom a rekordnému nárastu nezamestnanosti.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok