Vážený pán Hudacký, máte široký diapazón poznania. Takto vyzeral aj váš príhovor pred chvíľou. Len chcem sa spýtať na niekoľko vecí. Veľmi pekne ste hovorili o živnostníkoch. Dávate konštruktívnu ponuku, len mi stále víri otázka hlavou, čo všetko vy ste za ten čas, i keď krátky, čo ste pre živnostníkov urobili? Mali ste nejakých sto zlepšení? Potom ste tu chceli urobiť nejaký Hong-Kong vo vychádzaní v ústrety podnikateľov, a nakoniec zo všetkého zišlo. A toto všetko, čo ste hovorili, bolo veľmi interesantné. Len mňa osobne mrzí ako bývalého živnostníka, že tieto veci sa vám nepodarili ani sčasti napraviť. Mnohé malé a stredné podniky stále trpia dostupnosťou úverových zdrojov. Stále ste boli pri tom, keď sme kritizovali, že nemajú šancu dostať žiadnu, v žiadnej malej forme štátnej pomoci nejakú korunku. Ale ešte viac ako dostupnosť zdrojov gniavi našich malých a stredných podnikateľov dĺžka doby splatnosti faktúr. Dnes 80, 90, 180, 250 dní, som zachytil už 250 dní, dňové splatnosti sú už úplne bežnou praxou. Tieto doby treba, tieto doby, keď treba zaplatiť DPH po vyfakturovaní, sú likvidačné pre tieto malé podniky. Keďže máte obavy o malé a stredné podniky a varujete nás, sa chcem spýtať, čo urobila vaša vláda v implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady z februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám? Smernica vyžaduje jednoznačne aspoň od orgánov verejnej správy vykonať platbu do tridsiatich dní. Tak ako ste neurobili nič, ja to tak hodnotím, pre malých a stredných podnikateľov, ani o takejto smernice.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok