Ďakujem, pán predsedajúci. Vzhľadom na to, že zákon, ktorý tu predkladá pán poslanec Fronc, je vo všetkých detailoch už obsiahnutý v zákone, ktorý sme prerokúvali minulý týždeň a posunuli do druhého čítania, navrhujem, pán predsedajúci, aby pred hlasovaním sa hlasovalo o tom, že tento zákon sa stiahne z rokovania 20. schôdze Národnej rady.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok