Ďakujem pekne, pán Kubovič.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Spravodajca? Chce sa vyjadriť k rozprave spravodajca?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok