Ďakujem pekne.

Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský zahraničný výbor, poslancovi Pavlovi Kubovičovi. Pán Kubovič, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok