Už len jednu vetu. Pán podpredseda, ale program schôdze Národnej rady schvaľujeme uznesením. Týmto uznesením aj sme požiadali vládu o predloženie správy. To je všetko, čo k tomu som ešte chcel povedať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok