Ďakujem. Ja len krátko sa pripájam k tomu, čo hovoril pán Halecký. Štyridsať rokov sa pohybujem, aj keď som Kysučan, ale pohybujem sa v prostredí, o ktorom on hovoril rusínsko-ukrajinské. A pamätám sa, už pred týmito 40 rokmi jeho eminencia kardinál Tomko upozorňoval vtedy vládu, vieme, o ktorej vláde hovoríme, že nerobia dobre, keď za každú cenu preferujú rusínske a ukrajinské školstvo v tej miere, ako ho vtedy preferovali. Výsledkom bolo čo? Žiaci základných škôl a ukrajinského gymnázia povedzme v Humennom nevedeli dostatočne po slovensky, ani keď prišli na vysoké školy, museli si osvojovať slovenský jazyk. Oni to veľmi rýchlo pochopili a tak ako hovoril pán Halecký, už netrvajú na tom, aby rusínsky alebo ukrajinský jazyk bol takto preferovaný na školách, ktoré tieto národnostné menšiny majú. Rád by som bol, aby to pochopila aj iná národnostná menšina na Slovensku. Je to v prospech týchto detí. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok