Prítomných 139 poslancov, hlasovalo 133 za, zdržalo sa 6.

Konštatujem, že sme program 7. schôdze Národnej rady schválili.

Pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že o prvom bode, to je o voľbe poslanca do výborov, budeme hlasovať ihneď. O ostatných prerokovaných bodoch programu budeme hlasovať vždy o 11.00 a o 17.00 hodine, čiže prvýkrát dnes o 17.00 hodine.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok