Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy ste spomínali, že by bolo potrebné, aby zákon určil percento obsahu učiva 70 : 30 a tak ďalej. Neviem, či by to bolo práve vhodné, keď obsah učiva predsa určujú učebné osnovy, ktoré aj stanovujú základný minimálny obsah, ale aj komunikačnú úroveň, ktorú má žiak dosiahnuť. Koniec koncov myslím si, že už v minulosti platili, ale aj teraz stále budú platiť štandardy, ktoré sú na jednotlivých školách, ktoré presne vymedzia stupeň náročnosti podľa ročníka a podľa toho, kde sa vyučuje, či to je základná škola alebo škola stredná. No a podľa toho sa vlastne vytvorí aj taký efektívny proces hodnotenia úrovne vzdelávania na týchto školách.

Máte pravdu, čo sa týka tých rád škôl. A to už tu bolo povedané aj pani kolegyňou Damborskou. Často rady školy pôsobia iba formálne a nedokážu naozaj kvalifikovane určiť obsah školského vzdelávacieho programu. Preto si myslím, že tuná je povinnosťou práve štátu, aby dohliadol na základné pravidlá výchovy a vzdelania, samozrejme, aj na obsah učiva. Myslím si, že vždycky to školstvo bolo, ale aj je istým spôsobom také štátne politikum, lebo štát je garantom výchovy a vzdelávania. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je potrebné aj tuná urobiť zmenu a práve tento zákon to umožňuje.

A možno ešte jedna pripomienka k tej školskej inšpekcii. Viete, na školách, kde prebiehajú školské inšpekcie, ja vítam to, že sa má vytvoriť aj nejaký kontrolný mechanizmus, ktorý budú tvoriť samotné školy, pretože inšpekcia často je strašiakom na školách a zameriava sa často na úplné banality, ako sú čiarky, bodky, parafovanie voľných kolónok zľava doprava, sprava doľava a naopak. Viete, to niekedy spôsobuje už aj úsmev na tvári učiteľov a je to niekedy naozaj na škodu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok