Ďakujem. Pán kolega, ale v tomto bode sú potom obsiahnuté dva návrhy, ktoré bolo treba oddeliť od seba preto, lebo vy žiadate podať správu vládou Slovenskej republiky, ktorá v zmysle rokovacieho poriadku má pre vládu lehotu 30 dní. To znamená, že zaradením tohoto bodu do programu začne týmto plynúť 30-dňová lehota, a keď vláda v 30-dňovej lehote predloží do parlamentu, potom budeme o nej diskutovať. A v rámci diskusie môžu vzniknúť návrhy uznesení k tomuto prerokovávanému bodu programu. Toto je a takto sme to vždy doteraz robili. Ak sme požiadali vládu o predloženie správy, tým sme jej určili aj 30-dňovú lehotu, v ktorej ona tú správu predložiť musela. Takže ja som len navrhol a chcel som si tento postup hneď na začiatku vydiskutovať, aby...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok