Prítomných 135 poslancov, 98 hlasovalo za, 7 boli proti, 28 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh pána poslanca Rafaja je schválený.

Takže, keďže nebol predložený ďalší návrh, procedurálna poznámka pána Hrušovského nie je návrh na hlasovanie, budeme teraz hlasovať o programe ako o celku. Prosím.

Pán Paška, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok