Potvrdzujem posledné slová svojho predrečníka a vrátim sa ešte k tomu, čo bolo povedané. Bývalý minister, ale ja som mu vďačný za to, že urobil ten krok vtedy, keď som bol primátorom v Kysuckom Novom Meste a dal súhlas na vyňatie z pôdneho fondu. Len zabudol povedať, že tá pôda, na ktorú on dal súhlas, bola 8 mesiacov v roku ako močarisko a že len 4 mesiace, a to ešte musel byť dobrý rok, aby tam tá voda nebola. Čiže tam sa stavala, zrejme mal na mysli nemeckú firmu INA. Áno, máme vyriešený problém zamestnanosti vďaka tomu, že sme sa snažili. Ale nie vďaka tomu, že dal tento súhlas. Kysuce boli roky zaostalou oblasťou a, chvalabohu, tento problém je vyriešený.

Ale k myšlienke, komunistická vláda nemala záujem o spriemyselnenie juhu. No, prirodzene, ak v Alpách nemôžeme pestovať tropické rastliny, ak tam nemôžeme pestovať kukuricu, tak sa tam musia rozvíjať rekreačné služby, lyžovanie a podobne, tak rovnako na juhu, kde je kvalitná úrodná pôda, nebudeme stavať fabriky, ale budeme rozvíjať poľnohospodárske podniky. Za to som. A to, čo hovoril pán Záhumenský, áno, treba zlikvidovať staré a na tom mieste postaviť nové poľnohospodárske podniky. Veď skúste ísť autom z Bratislavy len po Trenčín alebo po Trnavu, okolo Trnavy, postavené tranzitné sklady, veď to je hrôza, na úrodnej čiernej zemi.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok