Dobre, pristúpime teraz k hlasovaniu. Máme dva pozmeňujúce návrhy programu. Poprosím vás teraz hlasovať o návrhu číslo 1 pána poslanca Rafaja, a to, či bude zaradený bod do programu o tom, aby vláda predložila správu k ekologickej katastrofe. Poprosím, hlasujte teraz.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok