Poprosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti. Ďakujem.

Pekné popoludnie, dámy a páni, poprosím vás, keby ste mohli zaujať svoje miesta a začali by sme so 7. schôdzou Národnej rady.

Pekné popoludnie, dámy a páni, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás privítal. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.

Prosím, prezentujte sa teraz.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok