Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pôvodne som nechcel vystúpiť k tomuto bodu, lebo aj ja som mal pochybnosti o tom, či je tento predkladaný návrh dobre načasovaný, či prichádza do parlamentu za vhodných okolností. Musím uznať, že počas rozpravy som dospel ale k názoru, že takýto návrh je predložený takmer vždy včas a takmer vždy za vhodných okolností, nakoľko obsah tohto návrhu prevyšuje taktické myslenie alebo politické taktizovanie.

Materiál totiž v mojom poňatí oslovuje veľmi veľa ľudí na Slovensku, ale aj mimo územia Slovenska. Možno oveľa viac ako doterajšie politické vyhlásenia tohto parlamentu, ktoré neraz skôr nás rozdelili ako spájali. Tento návrh oslovuje naraz kresťanov a ateistov, katolíkov a evanjelikov, ale aj židovskú komunitu, ďalej demokratov, odporcov totalitných režimov, zahraničných Slovákov, zástancov čechoslovakizmu a možno mohlo by osloviť aj národniarov. Dokonca oslovuje aj nenáboženské menšiny na Slovensku.

Predkladaný návrh má zároveň veľmi významný stredoeurópsky rozmer. Vysiela smerom ku všetkým našim susedom pozitívny signál. Oslavujme spolu prostredníctvom výročia úmrtia Štefana I., prostredníctvom výročia korunovácie Márie Terézie alebo vzniku Česko-Slovenska. Štátne oslavy, pamätné dni podľa predkladateľa by mali byť pre všetkých. Veľmi úctyhodná myšlienka.

Ak chceme, aby sme budovali štát spoločne, mali by sme vedieť aj oslavovať spoločne. Oslavy by totiž nemali byť len pre vybranú skupinu obyvateľstva. Oslavovať by sa malo aj s rešpektovaním hodnôt toho druhého. Je to odvážny až revolučný návrh, pán Minárik. Škoda, že niektorí, možno aj moji kolegovia ho považujú skôr za provokačný ako revolučný.

Určitým nedostatkom tohto návrhu možno je, že z pamätných dní chýba európsky rozmer v modernom slova zmysle z pohľadu dejín Európskej únie. Vieme ale, že pán predkladateľ pán Minárik pri všetkej úcte patrí do skupiny skôr euroskeptikov na Slovensku, aspoň podľa môjho názoru. Ale aj keď by tento návrh dostal dostatočný počet hlasov v prvom čítaní, mohli by sme tento nedostatok odstrániť. Preto ja za tento návrh hlasovať budem. Ďakujem za pozornosť.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok