Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja som si prečítal písmeno c) v § 6, o ktorom ste hovorili, že by sa malo toto písmeno c), tento článok vypustiť. Ja vám ho prečítam, ak dovolíte.

„Periodická tlač, agentúrne spravodajstvo nesmie obsahovať informácie, ktorými sa propaguje násilie alebo sa podnecuje nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti“ a tak ďalej a tak ďalej „politického alebo iného zmýšľania.“ Toto písmeno c) ste chceli odtiaľ vo svojom návrhu dať preč. Ja sa vás teda spýtam. Ak dáme toto ustanovenie z tohto zákona preč, nebude vám vadiť, že táto tlač a spravodajstvo podnecuje a bude šíriť nenávisť na základe týchto atribútov, o ktorých som hovoril?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok