Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja by som sa na rozdiel od vás venoval bodu programu, ktorý sme mali predložený, a dovoľte, aby som vám pripomenul, že vaša vláda chcela svojím návrhom novely zákona o veľkej privatizácii z roku 1999 úplnú privatizáciu prirodzených monopolov v druhom volebnom období, bez ponechania akejkoľvek účasti štátu či Fondu národného majetku. Myslím, že to bolo aj v Národnej rade pod tlačou 249. Tento návrh vám neprešiel ani vo výboroch, kde sa rozhodlo, že majetková účasť štátu nesmie byť nižšia ako 34 %. Plénum Národnej rady toto zvýšilo na 51 % a takto bol schválený a aj zákon č. 253/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. Môžem vám ho citovať, nebudem všetko čítať, ale myslím si, že práve vaša vláda prostredníctvom akcionárskej zmluvy 18. 3. 2002 hľadala možnosť obídenia tohto zákona a naplnenia svojho pôvodného zámeru odovzdať tieto podniky pod úplnú kontrolu zahraničných akcionárov a vlastne my dnes nemáme ani oprávnenosť vykonávať svoje akcionárske práva v SPP. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok