Ďakujem. Keďže sme hlasovali o bode spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru a odporúčam hlasovať o tom, že prerokúvaný poslanecký návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok