Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dve poznámky k tomu, čo povedal pán kolega Rafaj a vôbec k tomuto návrhu. Zdá sa mi, že aj podľa tohto vystúpenia neboli všetky rozpory odstránené počas medzirezortného pripomienkového konania, rozpory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy mám na mysli, a ani medzi koaličnými stranami, vyzerá to tak, že neboli rozpory odstránené ani na rokovaní vlády.

Tento návrh podľa mňa nebol adekvátnym spôsobom pripravený, nakoľko je až 37 rôznych návrhov aj v spoločnej správe, čo jednotlivé výbory schválili. Ďalej, čo sa týka samotných návrhov pána kolegu Rafaja, tak dovoľte mi poznamenať, že odzrkadľujú fakt, že pokračuje kompetenčný spor medzi vládnymi stranami, čo sa týka riadenia a manažovania európskych fondov a vyzerá to tak, že existuje aj značná nedôvera medzi vládnymi stranami, nakoľko takto Slovenská národná strana chce zafixovať kompetencie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a nenechá to v kompetencii vlády a chce to zákonom zafixovať, čo je určité riešenie. Len podotýkam, že vyzerá to tak, že v tejto veci existuje dosť značná nedôvera medzi vládnymi stranami potom. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok