Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som taktiež podporiť slová pána Prokopoviča a jeho myšlienky a názory v oblasti dopravy. Hovoril tak výstižne, presne a vecne, ako keby bol poslancom Strany maďarskej koalície.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok